2025-24 הרשמו לשנת הלימודים

השלימו את טופס ההרשמה עוד היום! זה לוקח רק כמה דקות

Leave this field blank
יש למלא טופס לכל תלמיד/תלמידה
בבתי הספר HLA ו- HLA2 נותנים קדימות לתלמידים שלא מדברים אנגלית כשפת אם ואינם בקאים בשפה האנגלית. אם אתם מאמינים שילדכם זכאים לקדימות כזאת, בבקשה ציינו זאת למעלה. תלמידים נחשבים ללומדי השפה האנגלית (ELL) אם אנגלית היא לא שפת האם שלהם ואם הם לא מסוגלים לתקשר באופן שוטף באנגלית.
זאת אחריותכם לודא עם בית הספר דרך אימייל או בטלפון שהם קיבלו את הטופס שלכם. הצהרה נגד אפליה: בית ספר צ׳ארטר לא יפלה או יגביל הרשמה של תלמידים על בסיס שאינו חוקי כולל על בסיס גזע, מוצא, מין, דת, נכות, יכולת אינטלקטואלית, מדידת השיגים או כשרונות. בית הספר לא יכול לדרוש כתנאים לקבלה מהתלמידים או משפחתם את הבאים: ראיון, חיבור, השתתפות במפגש מידע וכדומה.