hebrewpublic.org

הרשמו לשנת הלימודים 2022-23

השלימו את טופס ההרשמה עוד היום! זה לוקח רק כמה דקות

טופס הרשמה לבתי הספר של היברו פאבליק לשנת הלימודים 2022-23

 • אמא
 • אבא
 • אמא חורגת
 • אבא חורג
 • אח/אחות
 • דודה
 • דוד
 • בן/בת דוד
 • סבא/סבתא
 • משגיח
 • משפחה אומנת
 • אחר
 • אימייל והודעת טקסט
 • אימייל בלבד
 • הודעת טקסט בלבד
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • נקבה
 • זכר
 • כמו ההורה/אפוטרופוס
 • כתובת שונה מההורה/אפוטרופוס
 • שנת הלימודים הבאה 2023-24
 • שנת הלימודים הנוכחית 2022-23
 • טרום חובה
 • גן חובה
 • כיתה א
 • כיתה ב
 • כיתה ג
 • כיתה ד
 • כיתה ה
 • כיתה ו
 • התלמיד לא במסגרת לימודית
 • טרום חובה - לילדים שנולדו בשנת 2019
 • גן חובה
 • כיתה א
 • כיתה ב
 • כיתה ג
 • כיתה ד
 • כיתה ה
 • כיתה ו
יש למלא טופס לכל תלמיד/תלמידה
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Year
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • Choose
 • K
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • גלויה בדואר
 • דרך חברים או משפחה
 • קטלוג של משרד החינוך
 • פירסומת בפייסבוק או אינסטגרם
 • פירסומת באתר אינטרנט
 • פירסומת בגן טרום חובה
 • ארוע של המתנ״ס המקומי
 • מודעה בעיתון - ציינו איזה
 • ארוע גיוס תלמידים
 • יריד בתי ספר
 • יש לנו כבר תלמיד/תלמידה בבית ספר של היברו פאבליק
 • חיפוש באינטרנט
 • המלצה של אחד העובדים
 • אנחנו גרים בשכונה
 • סכולה
 • פנדורה
 • יוטיוב
 • אחר
בבתי הספר HLA ו- HLA2 נותנים קדימות לתלמידים שלא מדברים אנגלית כשפת אם ואינם בקאים בשפה האנגלית. אם אתם מאמינים שילדכם זכאים לקדימות כזאת, בבקשה ציינו זאת למעלה. תלמידים נחשבים ללומדי השפה האנגלית (ELL) אם אנגלית היא לא שפת האם שלהם ואם הם לא מסוגלים לתקשר באופן שוטף באנגלית.
זאת אחריותכם לודא עם בית הספר דרך אימייל או בטלפון שהם קיבלו את הטופס שלכם. הצהרה נגד אפליה: בית ספר צ׳ארטר לא יפלה או יגביל הרשמה של תלמידים על בסיס שאינו חוקי כולל על בסיס גזע, מוצא, מין, דת, נכות, יכולת אינטלקטואלית, מדידת השיגים או כשרונות. בית הספר לא יכול לדרוש כתנאים לקבלה מהתלמידים או משפחתם את הבאים: ראיון, חיבור, השתתפות במפגש מידע וכדומה.