fbpx

הרשמו לשנת הלימודים 2020-2021

כל בתי הספר שלנו מקפידים על מצויינות אקדמית ומאופיינים בהוראת השפה העברית המודרנית כשפה נוספת שנייה ובלימודי ישראל. בזכות תכנית הלימודים הייחודית המתמקדת בתכנים גלובליים, התלמידים מפתחים תחושת אחריות חברתית ואזרחית משמעותית. הודות לכך, רשת היברו-פאבליק הינה מודל לחדשנות בתוך מערך בתי הספר הציבוריים ומובילה בהטמעת תוצאות אקדמיות הסוגרות את פערי ההישגים תוך התבססות על האפשרי והנכון ביותר עבור כל תלמיד. בתי הספר שלנו פתוחים לכולם ואין צורך בידע מוקדם בעברית.
הקמפוסים שלנו נמצאים בברוקלין והארלם. בתי הספר שלנו פתוחים לכולם, ללא עלות וללא צורך בידע מוקדם בעברית.
מועד אחרון להגשת טופס ההרשמה ה 1-באפריל 2020. תאריכי ההגרלות: 7 באפריל 2020 – הארלם. 8 באפריל 2020 – ברוקלין (HLA ו- HLA2) טפסי הרשמה שיתקבלו אחרי האחד באפריל 2020 יכנסו לרשימת המתנה.

:בתי הספר ממוקמים ב

Harlem Hebrew Language Academy Charter School – 147 St. Nicholas Avenue, New York, NY 10026   212.866.4608  info@harlemhebrewcharter.org
Hebrew Language Academy Charter School – 2186 Mill Avenue Brooklyn NY 11234  718.377.7200  info@hlacharterschool.org
Hebrew Language Academy Charter School 2 – 1870 Stillwell Avenue Brooklyn NY 11223 718.682.5610 info@hla2.org

?מעוניינים לראות את בתי הספר ולפגוש את הצוות