Leave this field blank

טופס התעניינות - בית ספר קווינס היברו פאבליק

מיקום בית הספר
קווינס היברו פאבליק ימוקם במחוז בתי הספר 28 הכולל שכונות בעלות אוכלוסייה מגוונת כמו ריגו פארק, פורסט הילס, ברייארווד, ג׳מייקה וריצ׳מונד היל. 

 

מטרת בית הספר
המטרה שלנו היא ליצור בית ספר צ׳ארטר ציבורי ובו תלמידים מרקעים חברתיים-כלכליים תרבותיים שונים.

בית הספר יספק תכני לימוד איכותיים, סביבת לימודים תומכת, שיעורי עברית על בסיס יומי תוך התמקדות באזרחות גלובלית.   

 

מטרת הטופס
תשובותיכם יסייעו לנו לעצב את בית הספר תוך התחשבות בנושאים ובתחומים שיועלו על ידכם.  בעזרתכם ובעזרת שיתוף הפעולה שלכם, נוכל לתעל את בית הספר לצרכי הקהילה. 

חלק 1


חלק 2

מידע עליך ועל ילדיך. כל השאלות הבאות הן אופציונליות. המידע שאנו אוספים הוא לשימוש פנימי בלבד לטובת שיפור ודיוק עיצוב בית הספר. המידע ישאר חסוי בפני כל גורם חיצוני. 


חלק 3 - כמה חשובים לך ולילדך הנושאים הבאים?

כמה חשובים לך ולילדך הדברים הבאים? (1=לא חשוב בכלל, 3=חשוב במידה מסוימת, 5= חשוב מאוד)