תחרות ציורי ערים בישראל

Sponsored by the Consulate General of the State of Israel in New York